« takaisin

Matkalla paremmaksi organisaatioksi

16.3.2017

036 GPTW 15.3.17.jpg
Olemme työporukkana osallistuneet Suomen parhaat työpaikat -tutkimukseen useamman vuoden ajan. Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen toteuttaa Great Place to Work Institute Finland, joka on kansainvälinen tutkimus-, konsultointi- ja koulutusyritys. Great Place to Work® auttaa organisaatioita kehittämään kulttuuriaan sekä luomaan ja ylläpitämään hyviä työpaikkoja.

Meidän ajatuksenamme ei alun perinkään ollut kilpailla muiden kanssa, vaan saada arvokasta tietoa työyhteisön kehittämisen tueksi. Tänä vuonna saimme kunnian sertifioitua, ensimmäisten joukossa, koska luottamusindeksimme on tarpeeksi korkea.

Great Place to Work® -sertifiointi edellyttää, että sekä yrityksen henkilöstö että johto vastaavat kyselytutkimukseen. Sekä kokonaistuloksen että taustamuuttujien osalta tuloksen on oltava vähintään 70 %. Näin varmistetaan, että hyvä työpaikka on hyvä ihan jokaiselle. Sertifiointi toimii sekä mittarina että organisaation kehittämisen työkaluna, ja se on voimassa 12 kuukautta Trust Index -kyselyn päättymisestä.

Mittauksen nimi, Trust Index eli luottamusindeksi, on meille erityisen osuva – olemmehan luottamusbisneksessä ja lippulaivapalvelumme nimi on Luotettava Kumppani.

Ero sertifioitujen yritysten ja keskimääräisen tutkitun yrityksen välillä on melko suuri: sertifioitujen yritysten Trust Index on vähintään 70 %, kun se on keskimäärin yrityksissä vain 55 %. On hieno olla sertifioitujen yritysten joukossa.

Tilaajavastuun yrityskulttuuria on pitkäjänteisesti kehitetty inhimillisemmäksi työkulttuuriksi ja itseohjautuvuuden tasoa on jatkuvasti nostettu. Ideanamme on, että kaikki ovat oman työnsä johtajia ja parhaita asiantuntijoita omalla sarallaan.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Itseohjautuvassa organisaatiossa täytyy satsata aivan erityisen paljon esimerkiksi viestintään ja kommunikointiin. Tiedottaminen on joka ikisen vastuulla ja kaikkien on ikään kuin ylikommunikoitava, jotta tieto kulkee oikeille henkilöille.

Kun virallisia rakenteita on vähän, yhdenvertaisesta kohtelusta täytyy pitää aivan erityistä huolta, ja tämä onkin yksi tämän vuoden teemoistamme. Tähän, kuten moneen muuhun asiaan, tarvitaan toimintaa tukevia rakenteita. Yksi monista asioista, joita olemme matkalla itseohjautuvuuteen oppineet, on että ilman yhdessä sovittuja tukipilareita emme pysty organisaationa toimimaan.

Kun Trust Index -kyselyssä kysyttiin välittämisestä, vastasivat kaikki Tilaajavastuulaiset, että meillä ihmiset välittävät toisistaan. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa entistäkin parempaa duunipaikkaa.


Lue lisää aiheesta