« takaisin

Liikenneluvat <3 Luotettava Kumppani

Luotettava_Kumppani_Liikenneluvat.jpeg

Luotettava Kumppani -palvelu mahdollistaa yrityksen tilaajavastuutietojen sähköistämisen, ja Luotettavien Kumppaneiden tilaajavastuutiedot koostetaan näppäräksi raportiksi, josta löytyy kaikki tarpeellinen. Tilaajavastuulain edellyttämien tietojen lisäksi tarjoamme Luotettava Kumppani -raportilla myös muita lisätietoja. Mitä enemmän tietoja raportilla on, sitä vähemmän yrityksellä on hallinnollisia töitä erilaisten todistusten etsimisen ja toimittamisen muodossa.

Luotettava Kumppani -raportilla tarjotaan tällä hetkellä tilaajavastuutietojen lisäksi myös tiedot yrityksen RALA-pätevyydestä, Bisnode-ratingista ja vastuu- tai potilasvakuutuksesta. Pian raportilla tarjotaan lisätietona myös tieto yrityksen liikenneluvista. Saamme tiedon liikenneluvan voimassaolosta suoraan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylläpitämästä valtakunnallisesta liikennelupajärjestelmä VALLU:sta, joten asiakkaidemme ei tarvitse tehdä erityisiä toimenpiteitä, jotta saamme päivitettyä raportille tiedon yrityksen liikenneluvista.

Miksi liikenneluvat?

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä edellyttää, että tilaaja selvittää ennen sopimuksentekoa, että toimittajalla on liikennelupa, oikeus kuljettaa kabotaasina tai ilman liikennelupaa. Tilaajan on selvitettävä myös, että toimittaja kuuluu arvolisäverovelvollisten rekisteriin, jos solmittava sopimus sitä vaatii. Myös tilaajavastuulaki edellyttää arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisen selvittämisestä, ja tieto rekisteriin kuulumisesta löytyy muiden tilaajavastuutietojen ohella myös Luotettava Kumppani -raportilta.

Luotettava Kumppani -raportille lisätään tiedot tavaraliikenneluvista (kotimaan tavaraliikennelupa, yhteisölupa, traktoriliikennelupa), joukkoliikenneluvista (sekä joukkoliikenteen yhteisölupa) ja taksiluvista.

  • Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää pääsääntöisesti tavaraliikennelupaa. Tavaraliikenteen yhteisölupa oikeuttaa harjoittamaan Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden (EU-jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) ja Sveitsin keskinäisen liikenteen lisäksi myös muuta ulkomaan liikennettä, ei kuitenkaan Ahvenanmaalla.
  • Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla korvausta vastaan on luvanvaraista henkilöliikennettä, johon tarvitaan joukkoliikennelupa. Kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittaminen linja-autolla edellyttää joukkoliikenneluvan lisäksi joukkoliikenteen yhteisölupaa.
  • Taksiliikennelain mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla edellyttää taksilupaa. Taksilupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja ostoliikennettä koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tavaraliikenneluvat myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (esim. Oy, Ky, avoin yhtiö, osuuskunta). Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi tai maatalousyhtymä eivät ole oikeushenkilöitä, joten ne eivät voi saada liikennelupaa. Näissä tapauksissa lupa myönnetään toiminimen omistajalle.

Tiedot liikenneluvista päivitetään raporteillemme kuukausittain. Tiedotamme asiakkaitamme erikseen, kun aloitamme liikennelupatietojen päivittämisen; liikennelupatietojen päivittäminen on suunnitelmissa kesälomien jälkeen. Liikennelupien lisääminen raportille on ollut toivottu lisäys, ja se helpottaa asiakkaidemme hallinnollista työtä.

Mitä muuta hyötyä Luotettavasta Kumppanista on? Lataa maksuton markkinointioppaamme ja varmista, että saat palvelusta kaikki hyödyt irti: 

Lataa Luotettavan Kumppanin markkinointiopas!


Lue lisää aiheesta