« takaisin etusivulle

Lähetetty työntekijä - päätoteuttajan ja rakennuttajan velvollisuudet

lähetetty_työntekijä_päätoteuttaja_rakennuttaja.jpg 

1.9.2017 voimaan astuneen ilmoitusvelvollisuuden mukaan Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Velvollisuuksia ilmoitukseen liittyen on työnantajan lisäksi työn tilaajalla sekä rakennustyömaan päätoteuttajalla ja rakennuttajalla. Kuinka päätoteuttajan ja rakennuttajan pitää huomioida uudet velvollisuudet?

Toisin kuin rakennustyömaalla muuten, lähetetyn työntekijän ilmoitusvelvollisuuden osalta päätoteuttajaa ja rakennuttajaa koskevat velvollisuudet ovat keskenään samat – molempien on tehtävä varmistuksia ja selvityksiä.

Onko ilmoitus tehty?

Työntekijän lähettämistä koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee lähettävää yritystä. Päätoteuttajan ja rakennuttajan on puolestaan varmistettava, että työmaalle saapuvasta lähetetystä työntekijästä ilmoitus on tehty. Ilman varmistusta ja ilmoituksen lähettämistä lähetetty työntekijä ei saa aloittaa työskentelyä työmaalla.

Voit esimerkiksi pyytää lähetetyn työntekijän työnantajaa lähettämään sähköpostikopion siitä vahvistuksesta, jonka hän on ilmoituksen lähettämisestä saanut. Varmistus on aina saatava kirjallisena, pelkkä kysymys työmaan portilla ei siihen riitä.

Jos ulkomainen yhteistyökumppanisi ei ole tietoinen ilmoitusvelvollisuudesta, voit tiedottaa häntä siitä esimerkiksi oheisen ohjeistuksen avulla (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi). Ohjeistuksemme on suunnattu rakennusalalle, koska Ilmoita-palvelustamme pystyy tekemään maksutta ilmoituksen, kun työskentely tapahtuu rakennustoimialalla. Muilla aloilla lähettävä yritys voi tehdä ilmoituksen Aluehallintoviraston verkkolomakkeella.

Onko palkanmaksu kunnossa?

Lähetetty työntekijä voi työskentelynsä aikana lähestyä joko päätoteuttajaa tai rakennuttajaa, jos hänellä on kysyttävää tai epäilyksiä saamastaan palkasta. Jos työntekijä näin tekee, pyydä työntekijän työnantajalta selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen. Toimita saamasi selvitys työntekijälle. Jos työntekijä pyytää, toimita selvityspyyntö ja selvitys myös työsuojeluviranomaiselle. Säilytä selvityspyyntö ja selvitys kaksi vuotta työnteon päättymisestä.

Rakennuttajalle tai päätoteuttajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, mikäli rakennuttaja tai päätoteuttaja:

  • Ei pyydä selvitystä lähettävältä yritykseltä lähetetyn työntekijän palkkauksesta, kun lähetetty työntekijä on ilmoittanut palkanmaksua koskevasta puutteellisuudesta.
  • Ei toimita edellä mainittua selvitystä työntekijän pyynnöstä työsuojeluviranomaiselle.

Laiminlyöntimaksu on suuruudeltaan 1000–10000 €. Maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon laiminlyönnin laatu, laajuus ja toistuvuus.

Velvoitteiden tarkoituksena on, että ulkomaiset työntekijät olisivat tasavertaisessa asemassa suomalaisten työntekijöiden kanssa. Lisätietoja velvoitteista ja työntekijän lähettämistä koskevasta lainsäädännöstä voit lukea työsuojeluviranomaisten verkkosivuilta.


Lue lisää aiheesta