« takaisin

Itseohjautuvasti itseään kehittämässä

04.4.2018

itseohjautuvasti_itseaan_kehittamassaItsensä kehittäminen on noussut suureen arvoon työelämässä. Työntekijöiden on jatkuvasti kehityttävä ylläpitääkseen omaa arvoaan työmarkkinoilla ja pysyäkseen ajan hermolla alati muuttuvassa ympäristössä. Työntekijöille ei enää riitä vain mielekäs työ, etätyömahdollisuus ja pingispöytä toimistolla. Tärkeä osa työtä on kehittyminen ja uuden oppiminen. Yrityksille tämä tarkoittaa, että työntekijöiden koulutukseen on panostettava, tai sitä on vähintään tuettava, mikäli haluaa pysyä kiinnostavana työnantajana.

Itseohjautuvassa organisaatiossa oman osaamisen syventäminen ja oman vastuualueen eteenpäin vieminen on osa jokaisen työtä. Itseohjautuvuus vaatii työntekijältä halua kehittää ja kehittyä. Kehittymismahdollisuudet vaikuttavat siihen, miten merkitykselliseksi työ koetaan. Työn merkityksellisyys vaikuttaa vuorostaan työntekijän motivaatioon ja työn mielekkyyteen.

Itsensä kehittäminen yrityksen kasvun mahdollistajana

Koska työntekijän on ylläpidettävä omaa osaamistaan ja seurattava alansa uudistuksia pysyäkseen kiinnostavana työmarkkinoilla, yritysten tarjoamat koulutusmahdollisuudet ovat valtti rekrytoinneissa. Työntekijälle on arvokasta saada käyttää työaikaansa kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen. Ensikuulemalta voi vaikuttaa rahan haaskaukselta antaa työntekijöiden käyttää työaikaansa vastaavaan – hinta osaamisen kehittämisen laiminlyönnille on kuitenkin taatusti korkeampi pitkällä tähtäimellä.

Työntekijöiden kouluttaminen on oleellista, koska yritys itsessään ei osaa mitään. Yrityksen tietotaito muodostuu työntekijöiden osaamisesta ja heidän muodostamiensa tiimien taidoista. Uusien taitojen oppiminen ja ideoiden kokeileminen kasvattaa työntekijän osaamista, kartuttaen samalla yrityksen osaamispääomaa. Loppupeleissä koulutukseen panostaminen voidaan siis nähdä sijoituksena tulevaisuuteen, jolla varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja kasvu myös jatkossa. Jos kehitystä ei tapahdu, yrityksen on ajan kuluessa yhä vaikeampaa pitää kiinni vanhoista työntekijöistään tai rekrytoida uusia, ja osaamisen vähentyessä yritys kuihtuu hiljalleen pois.

Luottamus työntekijöihin kehityksen perustana

Kuten totesimme aiemmin, itseohjautuvan organisaation kulmakivi on luottamus. Itseohjautuvan organisaation toiminta lähtee luottamuksesta, samoin työntekijöiden koulutukseen panostaminen. Työnantajan on luotettava siihen, että työntekijöiden kasvun tukeminen tukee yrityksen kasvua. Se, että autetaan työntekijöitä saavuttamaan yksilölliset tavoitteensa ei ole yritykseltä pois. Päinvastoin, työntekijä, joka viihtyy työssään ja pääsee kehittymään siinä, on motivoituneempi, sitoutuneempi ja halukkaampi tekemään aina parhaansa.

Vastuu Groupilla on ymmärretty itsensä kehittämisen hyödyttävän työntekijää itseään sekä yritystä. Meillä on vuosittainen koulutusbudjetti käytössämme omien taitojemme ylläpitoon ja uusien opetteluun. Lisäksi opintoja ja opiskelua tuetaan, esimerkiksi opintovapaan mahdollisuudella ja joustavilla ratkaisuilla opintojen loppuunsaattamisen varmistamiseksi.

Meillä jaetaan myös omaa osaamista muille, muun muassa koulutuksissa ja työpajoissa pienien porukoiden kesken. Viime syksynä järjestettiin myös laajempi projektinhallintakoulutus, josta varmasti olisi hyötyä jokaiselle nykypäivänä. Ylipäänsä se, että työntekijöiden halutaan saavuttavan tavoitteensa ja kartuttavan osaamistaan vahvistaa sitä tunnetta, että täällä todella välitetään työntekijöistä.

Ellan kirjoitus jatkaa postaussarjaa, jossa kerromme yrityskulttuuristamme ja matkastamme itseohjautuvana organisaationa. Voit tilata blogipostauksemme sähköpostiisi ja pysyt näin ajan tasalla matkamme kulusta.


Lue lisää aiheesta