« takaisin

Itseohjautuva yrityskulttuuri – kokemuksia johtamisesta ilman esimiestä

28.11.2018

shutterstock_338166287Teemme Vastuu Groupilla asioita eri tavalla kuin perinteisissä hierarkkisissa organisaatioissa. Yhdessä osallistumisen ja tekemisen taustalla on itseohjautuva yrityskulttuurimme, jonka perusajatuksena on, että jokainen on oman tonttinsa asiantuntija. Suoria esimies-alainen-asetelmia meillä ei ole, joten jokainen saa tehdä työhönsä liittyvät päätökset itse. Itseohjautuvuus tuo mukanaan paljon vapautta, mutta tietenkin myös vastuuta.

Johtamiskokemuksia hierarkiasta itseohjautuvuuteen

Meille kertyneet kokemukset johtamisesta poikkeavat usein reilustikin aiemmista työpaikoistamme saamistamme kokemuksista. Kun pohdimme yhdessä tätä tekstiä varten kokemuksiamme johtamisesta, huomasimme, että kokemuksia on yhtä paljon kuin pohtijoitakin.

Joku on työskennellyt hyvin hierarkkisessa organisaatiossa, jossa työtehtävät ja tekotavat määrättiin tarkasti, toiselle taas itsenäinen työskentely ja tietynlainen auktoriteettien kyseenalaistaminen on ollut luonnollista jo aiemmin. Joku oli alkanut vasta jälkikäteen miettiä, että esimiehen tehtävänkuvaan olisi voinut kuulua myös työntekijöiden motivaation ja osaamisen kehittäminen. Eräs muisteli lämmöllä esimiestä, joka hylkäsi tilanteen salliessa kaikki ennalta määrätyt toimintamallit ja heittäytyi täysin johtamaan esimerkillä sekä omia kokemuksiaan jakamalla.

Keppiä vai porkkanaa?

Yksi vastuugroupin työntekijöistä työskenteli aiemmin rankasti tehokkuuteen ja tulokseen keskittyneessä yrityksessä. Työntekijöille asetettiin jatkuvasti tavoitteita, joita sekä seurattiin että raportoitiin julkisesti. Kyseisen yrityksen jokainen työntekijä pelkäsi sitä päivää, kun on itse koko yritykselle lähetetyn tulosseurantalistan viimeisenä – kaikkien silmissä siis se huonoin ja tehottomin. Kannusteina tarjottiin jatkuvasti porkkanan sijasta keppiä. Kuten arvata saattaa, työntekijöiden motivaatio oli hukassa ja vaihtuvuus suurta. Tämän työntekijän viesti kuuluukin: ”Älä aseta kellekään tavoitteita, joita tämän ei ole mahdollista saavuttaa. Ja jos kuitenkin menit asettamaan, älä nyt ainakaan syyllistä siitä, että tavoitteita ei saavutettu.

Johtaminen ilman esimiehiä

Itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen sekä saa että joutuu asettamaan itse omat tavoitteensa. Omien tavoitteiden asettaminen koetaan mukavana, vaikkakin haastavana. Kun perinteisessä mallissa tavoitteet asettaa ylhäältä päin katsoen ”joku muu”, saa kaikkien työntekijöiden tavoitteet helposti samansuuntaisiksi ja yhteentoimiviksi. Muualta asetetut tavoitteet voivat kuitenkin olla itselle epäkiinnostavia tai vähän oman ydinosaamisen vierestä – riippuen siitä, kuinka hyvin esimies on ehtinyt ja osannut työntekijöihinsä tutustua.

Omien tavoitteiden asettaminen antaa työntekijälle itselleen kaiken vallan ja vastuun. Työntekijän pitäisi muistaa omien mielenkiinnon kohteiden lisäksi miettiä sitä, mitä kaikki muut ovat samaan aikaan oman roolinsa puitteissa tekemässä ja mikä koko yrityksen visio nyt olikaan.

Tavoitteiden pohtimisen ja päättämisen lomassa myös omaa ajankäyttöä pitää ajatella uusiksi ja entistä enemmän. Itseohjautuvuus on osoittanut, että työnteko ilman esimiestä ja keinotekoisia hierarkioita ja rajoja on luonnollista ja motivoivaa. Kun itseään ja työnkuvaansa saa kehittää, sen tekee mielellään.

Esimiehiä ja alaisia vai asiantuntijoiden verkosto?

Olemme oman organisaatiokulttuurimuutoksemme yhteydessä pureskelleet monia johtamiseen ja hierarkioihin liittyviä asioita jo auki. Monelle vastuugroupilaiselle ajatus hierarkkisesta esimies-alainen-asetelmasta on vieras. Selkeästi perinteisestä mallista vieraantuminen tuntuu siinä, että sanat ”esimies” ja ”alainen” alkavat kuulostaa vieraalta ja saavat jopa kiemurtelemaan penkissä. Itsensä johtaminen edellyttää kokonaiskuvan ymmärtämistä ihan itse. Vähitellen emme enää ymmärräkään asetelmaa, jossa ”joku muu” näkee kokonaisuuden – haluamme nähdä sen myös itse, jotta osaamme päättää itselle parhaat tehtävät ja toimintatavat.

Vaikka esimies-alainen-asetelma onkin meille vieras, se ei silti tarkoita kaaosta. Se tarkoittaa ryhmää, joka koostuu yhdessä toimivista kollegoista. Parhaimmillaan ympärillä on hieno asiantuntijoiden verkosto, joilta voi hakea neuvoja, sparrausta ja uusia näkökulmia.

Tukeutua voi halutessaan kehen tahansa, jonka kokee voivan tarjota tilanteeseen jotain oman kokemuksensa, osaamisensa tai persoonansa kautta. Välillä tämä on tietenkin haastavaa: perinteisessä organisaatiomallissa kun voisi nojautua siihen, että joku muu ottaa vastuun ja tekee päätöksen. Nyt se on tehtävä itse, ja myös kommunikoitava siitä muille. On sitouduttava tutustumaan muihin ihmisinä ja ammattilaisina, jakamaan muille oma osaamisensa ja olemaan avoimena myöntämään, kun tarvitsee apua tai ei osaakaan itse auttaa.

Itseohjautuvuus vaatii onnistunutta vuorovaikutusta

Toimivan kommunikoinnin välttämättömyydestä on meillä opittu jo paljon. Vähintään yhtä paljon on kuitenkin vielä opittavaa. Huomattavan merkitykselliseksi kommunikoinnin pohdinnassa nousevat persoonaerot. Kun saamme olla töissä täysin omana itsenämme, käy nopeasti ilmi, että ymmärrämme ihan arkipäiväisiäkin ilmaisuja eri tavoin. ”Saman tien” tarkoittaa jollekin sitä, että asia on saatava loppuun seuraavan tunnin aikana, toiselle kokonaista työviikkoa. Viestinnän vuorovaikutteisuus nousee suureen arvoon, kun on paitsi ilmaistava itsensä selkeästi, myös mietittävä sitä, miten vastaanottajat ymmärtävät viestin.

Itsensä johtaminen ja itsensä kehittäminen ovat kokonaisuuksia, jotka vaativat jatkuvasti paljon työtä. Esimerkiksi oman ajankäytön hallinta ja yhteisten tavoitteiden siirtäminen käytäntöön vaativat vuorovaikutustaitoja ja muiden huomioimista – näissä ihminen tuskin tulee koskaan valmiiksi. Yksi oppimistavoitteemme on, miten omat ja yhteiset tavoitteet saadaan sopimaan yhteen. Miten asiat viedään läpi käytännössä, jotta ne eivät jää vain sanahelinäksi – kuinka päästään sanoista teoiksi?

Olemme oikealla tiellä ja jatkamme matkaa. Yhdessä ja avoimesti keskustellen.

Haluatko lukea lisää itseohjautuvuudesta? Kurkkaa siinä tapauksessa tänne.

Ellin kirjoitus jatkaa postaussarjaa, jossa kerromme yrityskulttuuristamme ja matkastamme itseohjautuvana organisaationa. Voit tilata blogipostauksemme sähköpostiisi ja pysyt näin ajan tasalla matkamme kulusta.


Lue lisää aiheesta