« takaisin

Digitalisaatiolla säästetään energiaa, parannetaan laatua ja tehostetaan työtä

27.9.2017

digitalisaatio-kestävä-kehitys.jpg

Meillä on Vastuu Groupilla visio. Visionamme on toimia sillanrakentajana viranomaisten ja yritysten välillä. Haluamme välittää luotettavaa digitaalista tietoa ja sitä kautta vähentää hallinnollista työtä ja byrokratiaa. Yksinkertaisesti sanottuna haluamme siis tehdä asiat helpommiksi ja tehostaa työtapoja.

Visiomme näkyy sekä pienissä että isoissa asioissa. Keväällä julkaisimme uuden yritystilin, joka helpottaa palveluidemme käyttöä ja yhdenmukaistaa palvelutarjontaamme. Samalla julkaisimme Taitorekisterin, joka kokoaa Valttikortin taakse ison kasan pätevyyksiä ja todistuksia. Muutakin uutta on tulossa, koko KIRA-alalle. Valtion kärkihanke KIRA-digi pyrkii digitalisoimaan koko alan ja tuomaan sitä kautta uusia ja innovatiivisia ratkaisuja mukanaan. KIRA-digissä on mukana useita kokeiluhankkeita, kuten sähköisen allekirjoituksen ja yhteistoiminnan palvelualusta, jossa meilläkin on näppimme pelissä.

Kestävä kehitys & yhteiskuntasitoumus

Me haluamme siis vaikuttaa digitalisaatioon monella tavalla ja tasolla – ja teimmepä yhden yhteiskuntasitoumuksenkin siinä sivussa. Olemme sitoutuneet kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoutumuksen Suomi jonka haluamme 2050 tavoitteiden edistämiseen. Laadimme kaikkiaan neljä toimenpidesitoumusta, jotka koskevat KIRA-alan IoT-yhteistyötä ja digitalisaatiota, sähköisen Luotettava Kumppani -valtakirjan kehittämistä ja digitaalisen pätevyysrekisterin käyttöönottoa.

Halusimme lähteä mukaan kestävän kehityksen sitoumukseen, koska vastuullisuus ja sitoumuksen teemat ovat lähellä myös yrityksemme ideologiaa ja visiota. Päätavoite sitoumuksessamme on kestävän työn tukeminen, mutta toimenpidesitoumuksemme kietoutuvat myös moniin muihin tavoitteisiin, kuten hiilineutraalin yhteiskunnan ja resurssiviisaan talouden edistämiseen.

Kestävää työtä edistetään tehostamalla digitalisoinnin avulla toimintaa työmailla. Näin parannetaan laatua, vähennetään hukkaa ja käytetään myös vähemmän raaka-aineita. Tilaajavastuun tavoitteena onkin, että kaikki hallinnollinen toiminta ja tietojen tallennus hoidetaan kiinteistö- ja rakennusalalla digitaalisesti vuoteen 2022 mennessä. Ei hullumpi idea, vai?

Tulevaisuudessa sähköinen valtakirja ja pätevyysrekisteri tuovat konkreettisia säästöjä luonnonvaroihin, kun paperin ja muovin kulutus vähenee, eikä paperisia valtakirjoja ja pätevyyskortteja tarvitse enää postittaa. Tällä hetkellähän Luotettavaksi Kumppaniksi liittyminenhän vaatii allekirjoituksen sille ihan vanhanaikaiselle paperille. Sähköinen pätevyysrekisteri kytkeytyy myös kestävän työn edistämiseen. Taitorekisterin avulla henkilön pätevyyksien hallinnointi ja todentaminen helpottuu, jolloin paitsi työntekijöiden myös koko työmaan turvallisuus paranee.

Esineiden internet eli IoT tuo yhteiskunnalle valtavia energiasäästöjä esimerkiksi kiinteistöjen ilmanvaihdon ja valaistuksen automaattisen sääntelyn avulla. Avoin yhteistyö on avainasemassa paitsi IoT:n kehityksessä, myös kaikessa KIRA-alan kehityksessä ja digitalisaatiossa. Tämän vuoksi Suomen Tilaajavastuu haluaa haastaa muut KIRA-alan toimijat mukaan yhteistyöhön ja tekemään omat toimenpidesitoumuksensa.

Kestävän kehityksen sitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tavoite, millaisen tulevaisuuden Suomen me yhdessä haluamme luoda. Yhteiskuntasitoumuksessa yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa näiden yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumuksessa yritykset, yhteisöt ja kansalaiset sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Suomen Tilaajavastuun sitoumukset löytyvät täältä


Lue lisää aiheesta